satelitná technika

Vykonávame dodávku a montáž satelitných kompletov,dekódovacích kariet a modulov...

Nastavenie paraboly pomocou meracích prístrojov.

Nastavenie Vami zakúpených kompletov

Preladenie a rozšírenie už namontovaných kompletov

Zhotovenie TV a SAT rozvodov (byty, rodinné domy a pod)

Predaj a montáž anténnej techniky pre pozemný príjem  (DVB-T)

Viac na stránke www.ivansat.webnode.sk